• นนทบุรี 02-449-2477-79

  • โทร 086-042-2384

  • อีเมล์ fairmedicinecom@hotmail.com

AUDIT : REASSESSMENT GMP HACCP และ การตรวจติดตามระบบ ISO 2015


 เมื่อวันที่ 9 และวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้มีการตรวจรับรองต่ออายุ CERTIFICATE ระบบ GMP CODEX ระบบ HACCP และได้มีตรวจติดตามระบบ ISO 2015 โดยบริษัท GGM ผลการตรวจของทางบริษัท เรียบร้อยผ่านไปได้ด้วยดี

ข่าวสารและกิจกรรม