• นนทบุรี 02-449-2477-79

  • โทร 086-042-2384

  • อีเมล์ fairmedicinecom@hotmail.com

อบรมประจำปีครั้งที่ 1/2562


บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมประจำปีครั้งที่ 1 เมื่อวัน เสาร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทางเราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานในบริษัททุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ

ข่าวสารและกิจกรรม