• นนทบุรี 02-449-2477-79

  • โทร 086-042-2384

  • อีเมล์ fairmedicinecom@hotmail.com

โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม CSR 2562


         เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม (CSR) ทางเราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงานบริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้สังคมในปัจจุบัน

ข่าวสารและกิจกรรม