• นนทบุรี 02-449-2477-79

  • โทร 086-042-2384

  • อีเมล์ fairmedicinecom@hotmail.com

ประเพณีสรงน้ำพระประจำปี 2562


  เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทาง บริษัท แฟร์ เมดดิซีน จำกัด ได้จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระประจำปีขึ้น ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้งของทุกๆปี เพื่อให้พนักงานที่บริษัทได้สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรม